Kampoppsett, kjøreliste og kioskliste

Kampoppsett:

Lag 1:

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/kamper/?fiksId=171265

Lag 2:

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/kamper/?fiksId=171266

Kjøreliste:Kioskvakter:
Kioskvakter i forbindelse med G16 sine kamper frem til sommeren:

Fredag 19.05.: Daniel og Sigve
Søndag 28.05.: Sivert og Markus
Fredag 02.06.: Jostein og Even H.J.
Søndag 11.06.: Niklas Olai og Oskar

Førstnevnte på hver vakt henter nøkkel på  Shell 7/11 nord.
Oppmøte 1 time før kampstart.
Husk 1,5 l vaffelrøre hver.